Služby

  • Riadenie projektov v oblasti BPM a implementácie IS
  • Definovania strategických cieľov organizácií
  • Identifikácia a modelovania procesov organizácií
  • Návrh organizačných štruktúr a pracovných pozícií
  • Optimalizácia nákladov a použitia potrebných zdrojov
  • Špecifikácia požiadaviek na implementáciu IS s použitím biznis procesov
  • Príprava cieľových a autorizačných konceptov
  • Vytvorenie testovacích scenárov a dokumentácie IS
  • Meranie výkonnosti organizácií